Spaľovňa Skalica

Odmietame výstavbu zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v objekte bývalej spaľovne Skalica. Zariadenie čínskej výroby produkujúce a spaľujúce ťažký vykurovací olej, ktoré v projekte pre posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA nemá doložené schválenie pre prevádzkovanie v EU a nie sú uvedené ani parametre emisného zaťaženia ovzdušia a vôd.

Pritom je navrhované umiestnenie mimo premyslenej zóny mesta, mimo adekvátnych komunikácií pre nákladnú dopravu a v tesnej blízkosti obytnej zástavby  (Trávniky) a vodného toku (Zlatnícky potok) pretekajúceho intravilánom mesta. Umiestnenie uvedeného zariadenia do tejto lokality, je o to nebezpečnejšie, že v tesnom susedstve sú evidovane staré ekologické záťaže skládok po bývalom ZVL a MOVIS I, ktoré samé o sebe tvoria vážne ohrozenie kvality spodných vôd.

Doplnené 2.5.2014: Podrobnejšie informácie k projektu možno čítať tu.

Miroslavv Horňák,
Iniciatíva Slobodná Skalica


Miroslav Horňák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Miroslav Horňák vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook