Nesúhlas umiestnenia tried tretieho ročníka ZŠ DL v MKS v šk.roku 2024/2025

Signatári tejto petície svojim podpisom vyjadrujú nespokojnosť s konaním vedenia školy a zriaďovateľa školy a sú proti umiestneniu tretiackych tried do elokovaného školského zariadenia v MKS. Táto budova nevyhovuje potrebám tretieho ročníka. Nemajú k dispozícii učebňu vybavenú počítačmi pre potreby vyučovania informatiky. Deti nemajú k dispozícii telocvičňu so športovým vybavením (futbal, basketbal, volejbal, atď.). Čo sa týka pobytu na dvore vrámci školského klubu, podmienky sú nevyhovujúce a nepostačujúce. Často tam parkuje auto mestskej polície a deti nemôžu hrať ani len loptové hry, aby niečo nepoškodili, a tak len posedávajú. Majú značne obmedzený výber z ponuky krúžkovej činnosti, práve kvôli faktu, že sú mimo školského areálu. Nehovoriac o fakte, že nemajú možnosť využívať multifunkčné ihrisko v areáli školy. Deti sú už dva roky izolované, nepoznajú svojich rovesníkov, nemajú možnosť rozvíjať svoje sociálne zručnosti a prirodzene si zvykať aj na kontakt s ďalšími triedami a na bežné fungovanie školy, čo im môže v budúcnosti značne sťažiť schopnosť zaradiť sa medzi ostatných spolužiakov. 

Tri triedy terajších druhákov sú v MKS už celé dva roky. Pôvodne tam mali byť len ako prváci, na začiatku šk.roka 2023/2024 nás pani riaditeľka žiadala, aby sme to ešte rok vydržali, zostali teda v MKS aj ako druháci, no sľubovala nám, že pri otvorení nového bloku školy bude na naše triedy myslieť medzi prvými. Nový G blok je dokončený, preto žiadame prehodnotenie umiestenia tretiackych tried v šk.roku 2024/2025. Ak z nejakých dôvodov škola ešte stále nemá k dispozícii dostatok priestorov na umiestnenie všetkých tried, nech teda využije MKS opätovne na umiestenie nových prváckych tried. Je neakceptovateľné, aby na nedostatok priestorov už tretím rokom doplácali tie isté deti. 


Radoslav Malina    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Radoslav Malina bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Oprávňujem Radoslav Malina odovzdať informácie poskytnuté v tomto formulári nasledujúcim stranám:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...