Milujeme synchro a chceme pre synchro len to najlepšie -súhlasím s návrhmi na odvolanie členov Rady SPF : Ing. Nory Szauder a Doc. PaedDr. Jany Labudovej, PhD.

Súhlasím s  návrhmi na doplnenie programu riadnej konferencie SPF– odvolanie členov Rady SPF :

Ing. Nora Szauder           členky Rady SPF pre ekonomiku, členky výboru sekcie synchronizovaného plávania, reprezentačná trénerka reprezentačného družstva juniorov a seniorov synchronizovaného plávania

Doc. PaedDr. Jany Labudovej, PhD., predsedníčky výboru sekcie synchronizovaného plávania, člen Rady SPF viceprezident pre synchronizované plávanie

Dôvody na odvolanie sú zverejnené na portály SPF na nižšie uvedených linkoch:

https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/download/navrh_na_doplnenie_programu_riadnej_konferencie_spf_odvolanie_clena_rady_spf_p.szauder.pdf

https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/download/navrh_na_doplnenie_programu_riadnej_konferencie_spf-odvolanie_clena_rady_spf_p.labudova.pdf 

navrh_1_str.1_2.jpg

navrh_1_str.2_2.jpg

navrh_1_str.3_2.jpg

navrh_1_str.4_2.jpg

navrh_2_str.1_2.jpg

navrh_2_str.2_2.jpg

navrh_2_str.3_3.jpg

Ďakujeme za váš čas a podporu :)

 


Šk SYNCHRO Bratislava o.z.    Kontaktujte autora petície

Facebook