Kamerový systém pre Čistotu a poriadok v mieste Rádiová obratisko, monitorovanie asociálov - Čistota okolia Rapošovho parku základnej školy a kultúrneho domu .

 My občania Bratislavy Trnávky požadujeme kamerový systém v informačnej tabule MHD umiestnenej v obratisku Rádiová a v parkoch. Monitorovanie kamerami na zastávku i v parkoch v okolí školy, aby nedochádzalo k opakovanému obsadzovaniu a znečisťovaniu ako i nástupištia tak i lavičky asociálmi k ich stretu pri venčení zvierat a tým požadujeme viac PMH kontroly MP územia Trnávky   pred tými, ktorý narušujú pokojný pohyb v tejto lokalite parkoch čo znečisťujú okolie kultúrneho domu Trnávka ich vlastným  odpadom. Ďakujem.   Petícia bude uzavretá od 19. 8. 21  a následné  odovzdaná  DPB a Mag. hl. mesta Ba. 


Peter Tereštík    Kontaktujte autora petície