za slobodu a zodpovednosť v školách

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook