Petícia za opätovné obmedzenie výkonu funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook