Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 500 ľuďmi.

Facebook