Petícia za splnenie požiadaviek slovenských farmárov sformulovaných v tzv. Košickej výzve Vládou SR

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook