Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook