Prehodnotenie výsledkov výberového konania na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Sponzorovať miesto na reklamu pre túto petíciu. Táto reklama buďe na spodku tejto stránky. Každý deň máme tisíce návšetevníkov, takže je to veľmi efektívny spôsob ako získať viac pozornosti pre túto petíciu.

Facebook