Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti skládkam na a v blízkosti Žitného ostrova

Ochráňme si naše najväčšie prírodné bohatstvo. Postavme sa neekologickému a nebezpečnému odpadovému hospodárstvu, ktoré ničí našu podzemnú vodu a úrodnú pôdu.  Touto petíciou chceme apelovať na zákonodarcov, aby znemožnili skládky na a v blízkosti pitných vôd Žitného Ostrova. Chceme tiež dosiahnuť, aby dohliadali na dodržiavanie zákona. Žiadame aby skládky, ktoré na tomto území existujú boli zlikvidované a aby do budúcna bola zakázaná tvorba skládok na a v blízkosti Žitného ostrova.  Fotky: skl

Vytvorené: 2020-06-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 655 649
24 hodín 1 1

Ak máme radi naše mesto, nepokazme si to novým Nestom

My, občania Slovenskej republiky Vás žiadame touto petíciou o zastavenie a zrušenie výstavby Nesta v Petržalke.          -   Príroda, príroda a zase príroda. Ahojte, chcem sa prihovoriť k ľuďom, ktorí majú radi našu zelenú prírodu a naše krásne zelené polia, plné kvetmi, či trávnatou plochou. Dokonca aj poľnými zajacmi, či srnkami pobehajúce cez pole, ba vykríkujúci bažant v poli počas tichej prechádzky na širokej cestičke, ktorá vedie k historickému Vojenskému cintorínu či k Bunkru B-S-8 Hřbit

Vytvorené: 2020-06-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 267 263
24 hodín 1 1

Žiadosť o inštaláciu bankomatu s možnosťou vkladu tzv. vkladomat v meste Šaštín-Stráže

My, občania a podnikatelia mesta Šastín-Stráže a okolitých obcí žiadame o inštaláciu bankomatu s funkciou vkladu hotovosti tzv. vkladomatu v prevádzke Slovenskej sporiteľne nakoľko sa od 1.6.2020 zvýšili poplatky za vklady hotovosti na pobočke banky a súčasný bankomat takúto funkciu nemá.

Vytvorené: 2020-06-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 39 39
24 hodín 1 1

Poslaním základnej školy je výchova a vzdelávanie a nie sociálna agenda.

Zásadne nesúhlasíme s rozhodnutím ministra školstva  zo dňa 16.6.2020 bod č. 4, podľa ktorého má základná škola oznamovať okresnému úradu údaje o žiakoch na účely poskytovania ošetrovného pre Sociálnu poisťovňu. Poskytovanie ošetrovného je vzťah medzi zákonným zástupcom žiaka a Sociálnou poisťovňou. Rozhodnutie neposlať dieťa do školy je rozhodnutie zákonného zástupcu a preto by malo byť jeho zodpovednosťou vyriešiť si vzťah so Sociálnou poisťovňou v súvislosti s vyplácaním ošetrovného priamo a 

Vytvorené: 2020-06-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 9
24 hodín 1 1

Sme za nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021 a tiež žiadame navýšenie hodinovej sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie s platnosťou od 1.7 2020 na 4.82

Milí užívatelia osobnej asistencie  a vážení osobní asistenti, vyzývam  Vás k podpisu tejto petície ako vyjadrenia nesúhlasu so zrušením inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021.a  tiež na vyjaderenie nesúhlasu so  zvýšením hodinovej sadzby za 1 odpracovanú hodinu. Žiadam 4.82 na hodinu a tiež nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od roku 2021 Vážený Pán Minister,my handicapovaní sme tiež súčasťou tejto spoločnosti a máme právo na plnohodnotný a nezávislý život. My sme plnohodnotní ľud

Vytvorené: 2020-06-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1550 1524
24 hodín 1 1

ZA UDRŽANIE KOMPLETNÝCH REHABILITAČNÝCH SLUŽIEB PRE AMBULANTNÝCH PACIENTOV V PNPP PEZINOK

My, podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov týmto žiadame vedenie PNPP Pezinok o zachovanie možnosti poskytovania komplexnej diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby v rozsahu súčasných vedomostí, poznatkov a legislatívnych nastavení v ambulancii FBLR a SVALZ pracovisku Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vytvorené: 2020-06-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 454 452
24 hodín 1 1

Povodie rieky Belá!!

Nasledovní občania sú proti akémukoľvek ďaľšiemu narušovaniu či zásahu do koryta rieky Belá, proti planírovaniu koryta, proti ďalšej výstavbe, či predaju stavebných pozemkov v tesnej blizkosti rieky Belá. Tieto činnosti majú negatívny vplyv na prirodzený tok rieky ako aj život v nej. Vážme si to čo máme pod nosom, chráňme si krásu a nevyspytateľnú dravosť tohto nášho riečneho pokladu, nech sa aj ďaľšie generácie môžu kochať a užívať si najdravejšiu rieku Slovenska, Belú.  

Vytvorené: 2020-06-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2071 2020
24 hodín 1 1

Navrátenie možnosti odbočiť zo Šancovej na Račiansku ulicu.

Týmto žiadame o navrátenie možnosti odbočiť automobilovej doprave zo Šancovej ulice doprava na Račiansku. V prípade budovania väčšieho ostrovčeka pre chodcov zohľadniť a naďalej zachovať toto odočenie. Touto uzáverou sa totiž veľkému množstvu motoristov predlížili obchádzkové trasy, ktoré sú už dnes neúnosne preťažené. Okrem veľkých zdržaní, ktoré tieto obchádzky spôsobujú, sa týmto produkuje aj zbytočné množstvo emisií a ešte viac sa preťažujú úseky ako napr. Šancová (od Rač. Mýta hore), Legion

Vytvorené: 2020-06-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1073 1064
24 hodín 1 1

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE NEZMYSELNÝCH ZÁKAZOV – ZÁKAZU FOTOGRAFOVANIA, ZÁKAZU VSTUPU SO PSOM DO AREÁLU PARKU KAŠTIEĽA V DOLNEJ KRUPEJ A ZRUŠENIE TZV. NÁVŠTEVNÝCH HODÍN.

My dolupodpísaní, žiadame o okamžité zrušenie ZÁKAZU VSTUPU SO PSOM DO AREÁLU PARKU KAŠTIEĽA V DOLNEJ KRUPEJ, ZÁKAZU FOTOGRAFOVANIA tomto parku, zrušenie vyberania poplatkov spojených s fotografovaním A ZRUŠENIE TZV. NÁVŠTEVNÝCH HODÍN, na určenie ktorých nie je žiadny dôvod. Taktiež žiadame zodpovedných o inštaláciu odpadkových nádob na exkrementy. Ide tu o OBMEDZOVANIE SLOBODY. Park, ktorý donedávna slúžil všetkým, je dnes dostupný len NIEKTORÝM. Namiesto toho, aby sme sa učili spoločne spolu v

Vytvorené: 2020-06-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 80 79
24 hodín 1 1

Otvorenie obchodu v nedeľu

Podporte petíciu za otvorenie obchodov v nedeľu

Vytvorené: 2020-06-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 10
24 hodín 1 1Facebook