Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Celkovo Názov petícieVytvorené
386 501 Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál (Uzavrená)
Ing. Peter Žiga, PhD. Minister životného prostredia     SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Senci, 24.10.2013   Vec:                                                                           P E T Í C I A ZA  BEZODKLADNÉ  VYHLÁSENIE  ÚZEMIA  EURÓPSKEHO  VÝZNAMU MARTINSKÝ  LES ZA   CHRÁNENÝ   AREÁL My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky s...
2013-11-17
381 1 595 Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.
Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.  Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slo...
2014-07-25
374 376 Výzva na podporu Kristíny Kormúthovej
My, podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame o prehodnotenie prepustenia Kristíny Kormúthovej. Ako ľudské osoby zastávajúc čo je spravodlivé sme toho názoru, že trest je neopodstatnený. V prvom rade by sa mali za stav tejto spoločnosti zodpovedať politici a dostať výpoveď, pretože podporujú stav zúfalstva, beznádeje a tyranie.  Ešte dokedy budú diskriminovaní a vykorisťovaní biely ??? V...
2014-05-20
367 369 Nesúhlas so zriadením škôlky v priestoroch ZŠ Lichardova 24
Mesto Žilina plánuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2014 hlasovať o prenájme priestorov nad školskou jedálňou ZŠ Lichardova 24, so zámerom vytvorenia neštátnej škôlky (podrobnosti na www.zilina.sk, časť Samospráva/ Mestské zastupiteľstvo). Rodičia boli o tomto zámere informovaní až na mimoriadnom rodičovskom združení dňa 30.1.2014 (necelé 2 pracovné dni pred hlasovaním), bez dostat...
2014-01-30
343 873 Petícia proti stavbe mešity na Slovensku a v celej Európe
Slovensko spolu s celou európou sú kresťanský národ! Možno niesi ten najväčší kresťan, možno ani nechodiť do kostola alebo si ateista ale všetci mame spoločnú kultúru a zvyky, ktoré sú kresťanské. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad Vianoce. Každý ich má rád, každý sa teši na darčeky, stromček, výzdoby, pokoj atď..  Teiž máme radi Veľkú noc a s nou spojenú polievačku, šibačku, kraslice, zajačiky a...
2013-08-26
341 1 013 Za odluku cirkvi od statu
Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu....
2013-01-13
328 328 Petícia porozumenia: košický Dom umenia v synagóge patrí všetkým (Uzavrená)
My, podpísaní pod touto petíciou si svojim podpisom dovoľujeme požiadať o kultúrne riešenie 20 rokov trvajúceho sporu o pôvodnú neologickú synagógu - Dom umenia v Košiciach. Sme názoru, že odmietanie nápravy krívd spáchaných na židovskej komunite v minulosti, vrhá nepriaznivé svetlo na Košice, aj ako nositeľa titulu EHMK 2013. Apelujeme týmto na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby ...
2014-05-23
309 313 Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok. Napriek minuloročným vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca návrh novely neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by užívanie marihuany zmenili z trestného činu na priestupok alebo aspoň zmiernili tresty za užíva...
2014-06-11
294 298 Petícia za zmenu v školskom stravovaní.
Poznatky o stravovaní dosahujú výrazných zmien, a predsa naše deti v školách a predškolských zariadeniach jedia to isté ako tam jedávali ešte ich starí rodičia. Dieťa, ktoré trávi väčšinu času v škole, je odkázané na školskú jedáleň, inak by ostalo hladné až do večera. Detí alergických na laktózu, lepok, a iné zložky bežnej stravy, ponúkanej stravovacími zariadeniami pribúda. Takisto, je stále via...
2014-04-10
290 297 "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"
PETÍCIA vyhlásená  sestrami  a pôrodnými  asistentkami       V Bratislave, 15.1.2014   Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek       "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte,  nekandidujte"   My, registrované sestry a pôrodné asistentky, členky/členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v súlade so zákonom (komora plní aj úlohy preneseného výkonu verejnej...
2014-01-15
Facebook