Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Celkovo Názov petícieVytvorené
763 3 467 Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO
My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby Slovenská republika vystúpila z NATO. Na Ukrajine bol zatknutý ostreľovač NATO, ktorý strieľal do ľudí na námestí v Kyjeve. Slovensko je členom NATO. Naozaj sa hlásime k posielaniu vojakov na Ukrajinu, aby tam strieľali do nevinných ľudí? Je v záujme Slovenska rozpútať občiansku vojnu na U...
2014-05-13
736 739 Petícia proti prepusteniu učiteľa Gymnázia v PB Viliama Kollára
Mgr. Viliam Kollár dostal výpoveď z dôvodu redukcie počtu učiteľov považskobystrického gymnázia. Musel odísť jeden telocvikár. Pýtame sa – prečo práve ten, ktorý svoju prácu robí s láskou? Na gymnáziu zaviedol tanečný kurz, lukostreľbu, horolezectvo, netradičné športy... Mladým rozumie a dokáže nás ukočírovať správnym smerom. A to v dnešnej dobe, kedy je učiteľov - mužov v školstve minimum, pret...
2014-06-23
722 740 K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4
      K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4         V uplatňování jedné z nejcenějších hodnot Evropské unie, volném pohybu pracovních sil, stále přetrvávají velké nedostatky. Příčinou je i skutečnost, že nedochází k uplatnění principu univerzálního uznání školního vzdělání získaného v jednotlivých členských státech.       Státy vyšegrádské...
2014-09-28
722 740 Die V4 sind zur gegenseitigen Anerkennung aufgefordert worden
    Die V4 sind zur gegenseitigen Anerkennung aufgefordert worden       Weiterhin gibt es ernst zu nehmende Hindernisse hinsichtlich eines grundsätzlichen Wertes der Europäischen Union, nämlich des freien Umzugs der Arbeitskraft, denn das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung der verschiedenen, in den Mitgliedsländern zu erwerbenden Abschlüsse gelangt bei weitem nicht generell zur Geltung.    Die...
2014-09-28
722 740 The V4 states were instructed to mutually acknowledge qualifications of graduate students.
      The V4 states were instructed to mutually acknowledge qualifications of graduate students.       There are still serious problems in the free flow of workers, which is one of the European Union’s most basic values, since the principle of the reciprocal acknowledgement of diplomas and certificates is not universally applied in the member states.       The Visegrád Four, with their Christian r...
2014-09-28
722 740 Para el reconocimiento mutuo de las calificaciones convocaron al V4.
  Petición para el reconocimiento mutuo de las calificaciones otorgadas en las escuelas de Estados de Visegrád.           Para el reconocimiento mutuo de las calificaciones convocaron al V4.           Sigue subsistiendo el serio problema de la libre afluencia de la mano de obra dentro de la Unión Europea, no obstante de que éste es uno de sus valores fundamentales, dado que no prevalece en forma u...
2014-09-28
722 740 A végzettségek kölcsönös elismerésére szólították fel a V4-et
  Továbbra is komoly fennakadások vannak az Európai Unió egyik legalapvetőbb értéke, a munkaerő szabad áramlása tekintetében, hisz messze nem érvényesül univerzálisan a tagállamokban szerezhető különféle végzettségek kölcsönös elismerésének elve.   A keresztény gyökerekkel rendelkező Visegrádi Négyeket óriási történelmi múlt köti össze egymással, mely múltat továbbra is ápolni kell.   Miben más e...
2014-09-28
722 740 Petizione al fine di ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche emesse dagli istituti
  Petizione al fine di ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche emesse dagli istituti scolastici nei paesi del Gruppo di Visegrad    Persistono, ahimè  ancora oggi, i problemi e le difficoltà relativi alla libera circolazione della forza lavoro che costituisce uno dei più fondamentali valori della Comunità Europea. Siamo ancora molto lontano dalla realizzazione universale del concetto...
2014-09-28
722 740 Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji
      Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji           Nadal istnieją poważne zakłócenia jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej, swobodnego przepływu siły roboczej, bowiem daleko jest od powszechnego stosowania w państwach członkowskich zasady wzajemnego uznawania zdobywanych kwalifikacji.   Kraje Grupy Wyszehradzkiej łączą ze sobą chrześcijańskie korzenie i bogata...
2014-09-28
722 740 Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdi
          Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdia.         V uplatňovaní jednej z najväčších výhod Európskej únie, voľného pohybu pracovných síl, stále pretrvávajú nedostatky. Príčinou je, že sa neuplatňuje princíp univerzálneho uznania dosiahnutého školského vzdelania v jednotlivých členských štátoch.    Krajiny V4-ky spájajú kresťansk...
2014-09-28
Facebook