Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Celkovo Názov petícieVytvorené
136 136 Petícia proti odvolaniu riaditeľa Súkromného gymnázia v Žiline
Petícia proti odvolaniu pána Mgr. Matúša Dobeša z funkcie riaditeľa Súkromného gymnázia so sídlom ul. Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina...
2016-06-10
131 134 ZA ODVOLANIE A.HRNČIARA Z FUNKCIE PODPREDSEDU NR SR.
        Žiadame okamžité odvolanie A.Hrnčiara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR pre svojvoľné ukončenie 8.mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa mala vyslovovať nedôvera predsedovi vlády SR R.Ficovi.    A po druhé preto, že strana SIEŤ má v perlamente už len dvoch poslancov a preto by SIEŤ nemala mať post podpredsedu NR SR....
2016-07-07
130 546 Aspoň jedno vegánske jedlo v dennom menu
V tom lepšom prípade si z denného menu nevyberiete nič, pretože všetko, čo sa už ako tak podobá na jedlo na rastlinnej báze je buď robené na masle, alebo je na zjemnenie pridaná smotana. A tak vám neostáva nič iné ako si vybrať z jedálneho lístka duplovanú porciu predjedla za cenu mäsitej porcie. V tom horšom si môžete svoje hlavné jedlo poskladať z príloh na jedálnom lístku. Veď to poznáte...Hlav...
2015-12-16
130 131 Zmena VZN Trnava
  Petícia za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava Som za to, aby v centrálnej mestskej zóne na uliciach Hlavná, Štefánikova, Radlinského, Hviezdoslavova, Divadelná, Františkánska, Zelený rínok, Paulínska, Trhová, Zámočnícka, Pekárska, Hornopotočná, Zelený kríček, Rybníkova...
2016-04-23
128 128 Viac umenia do Domu umenia
Onedlho uplynú dva roky od vzniku Kunsthalle Bratislava a poldruha roka od vernisáže prvej výstavy. Nastal čas na zhodnotenie, čo zmena priniesla našej kultúre.   V roku 2013, v poslednom roku pred začiatkom činnosti Kunsthalle Bratislave ( KHB ), sa uskutočnili v Dome umenia okrem iného tieto výstavy – Socha a objekt, Mesiac fotografie, BIB, BinderFresh, Stano Masár, Radovan Čerevka, Mária Čorejo...
2016-01-12
128 128 Petícia za asistenta Mgr. art. Michala Šudu ArtD. (Uzavrená)
Vážená pani Dekanka,   obraciame sa na vás vo veci prepustenia odborného asistenta Mgr. art. Michala Šudu, ArtD. Na našom ústave dizajnu sa deje mnoho vecí, ktoré by sme zmenili, sú tu zakotvené postoje, ktoré sa mali už dávno vyvinúť spolu s vyvíjajúcou sa dobou a sú tu vyučujúci, ktorí nám pri štúdiu na fakulte doslova nepomohli a o čase navyše venovaného nám sa ani nedá hovoriť. Pán asistent Šu...
2016-06-15
125 125 Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice (Uzavrená)
My, podpísaní občania z regiónu Liptova žiadame, aby mesto L. Mikuláš prijalo zmenu územného plánu mesta v takom znení, ktorá neumožní v budúcnosti v katastri mesta výstavbu žiadneho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu anaeróbnym procesom (tzv. bioplynovú stanicu). Uvedená zmena územného plánu by bola dostatočnou zárukou pre občanov, že nebude možné v katastri mesta postav...
2016-05-09
124 124 Výzva za transparentú a férovú komunikáciu samosprávy v Trenčíne
  Na základe zverejnených informácií o zmene parkovacej politiky Mesta Trenčín vyzývam primátora mesta Richarda Rybníčka k transparentnosti, konštruktívnosti a férovosti v komunikácii s verejnosťou. Mesto na svojej webstránke zverejnilo pozvánku na verejnú prezentáciu novej parkovacej politiky (http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000297998/Pozvanka%20parkovanie.pdf). Paralelne s tým prenik...
2016-04-22
124 466 Petícia za vystúpenie z Európskej únie
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhvyhlásil referendum s nasledovnými otázkami: 1. Súhlasite s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? 2. Súhlasíte s tým, aby bol islam v Slovenskej republike vyhlasený za ideológiu smerujúcu k potláčaniu    práv a slobôd občanov?...
2015-09-10
122 1 365 Petícia za zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete
Svojím podpisom potvrdzujem, že nesúhlasím so zatvorením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete nemocníc Svet zdravia., ktoré je rozhodnutím Penta Investments plánované ku dňu 1.6.2015.  ...
2015-02-16
Facebook