Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Celkovo Názov petícieVytvorené
158 158 Za podporu MC Senecké slniečko zo strany Mesta Senec
My, dolu podpísaní rodičia a obyvatelia Senca, žiadame predstaviteľov Mesta Senec o pomoc pri hľadaní nových priestorov pre Materské centrum Senecké slniečko. Materské centrum Senecké slniečko od roku 2004 poskytuje príjemné a bezpečné prostredie deťom prednostne do 3. roku života, starším deťom (ktoré pre nedostatok miest neboli umiestnené v MŠ) a ich rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke....
2016-03-23
155 157 Vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej Únie
Vážený spoluobčania Slovenskej republiky, Nastal ten pravý moment v tejto online petícii vyjadriť svoj názor. Môže podpísať petíciu za vystúpenie Slovenskej republiky. Domnievame sa, že Európska Únia je veľmi chorá, umelo vytvorená organizácia, ktorá neháji naše Slovenské záujmi a tobôž nie záujmi jednotlivca. V niektorých krajinách ako Francúzsko, Nemecko dokonca bojuje s vlastnými obačanmi slzný...
2016-06-05
155 156 Petícia za vyriešenie problémov s parkovaním v Petržalke
Vyzývame poslancov miestneho zastupiteľstva Petržalky a starostu Bajana, aby okamžite riešili problém s parkovaním v našej mestskej časti. Parkovanie je katastrofálne a z mesiaca na mesiac sa zhoršuje, čím nám, obyvateľom Petržalky, vytvára nedôstojné podmienky na normálny život v našej mestskej časti. Špeciálne vyzývame poslancov, ktorí sa zaoberajú systémom parkovania (Vladimír Dolinai, Peter Cm...
2016-06-20
154 159 Odchod Slovenska z EU
Iniciátori petície požadujú od spolkového parlamentu "rozhodnutie o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie prostredníctvom ústavného zákona, o ktorom sa uskutoční ľudové hlasovanie". ...
2016-06-25
154 14 084 Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej
Vážený pán Ján Richter minister Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 6-8 Bratislava 816 43 Na vedomie: Robert Fico predseda vlády SR Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava Miroslav Lajčák minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37   My občania, žiadame odvolanie riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rov...
2013-10-18
153 154 * * * NEVRTAJTE! CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE !!!
Podporte túto petíciu proti vrtom na severovýchode Slovenska.     Podporte podpisom ľudí z obcí, v ktorých sa dejú protizákonné veci.      Pozrite si aj video z akcie v Prešove na YouTube. Viav informácií pozrite aj na:   www.povstan.sk/nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-krajine/                 www.kandidatnaposlanca.sk/stefan-goron_1116.html                                                       +  ...
2016-01-09
150 10 442 Za odstúpenie prezidenta SZĽH Igora Nemečka
My, dolupodpísaní fanúšikovia slovenského hokeja a široká športová verejnosť, vyjadrujeme nespokojnosť s doterajšou prácou Slovenského zväzu ľadového hokeja a požadujeme okamžité odstúpenie prezidenta SZĽH: PaedDr. Igora Nemečka...
2015-06-30
144 144 Nechceme nevhodne sa správajúcich cudzincov v našej obci
Petíciu podpisujú obyvatelia obce Závod,  ktorí sú nespokojní so stupňovaným sa nevhodným správaním cudzincov prisťahovaných do našej obce v poslednom období.  Touto petíciou chceme podnietiť kompetentných, najmä poslancov a starostu Obecného úradu v Závode, aby sa pokúsili situáciu urýchlene riešiť. ...
2016-10-02
144 749 Petícia za odstránenie múru z brehov rieky Topľa v Bardejove
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č 242/1998 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o Petičnom práve žiadame primátora mesta Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka a mestské zastupiteľstvo mesta Bardejov, aby odstránili neestetický ,,protipovodňový múr,, z brehov rieky Topľa v mestskej rekreačno-športovej časti, ktorý považujeme za neprime...
2015-11-02
140 142 Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky na území Bratislavy
Petícia občanov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: žiadame o obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov konkrétnych kategórií: zábavnej pyrotechniky, typov F1, F2, F3, F4 (podľa Zbierky zákonov č. 70/2015, podľa §4 ods. 2), z dôvodu: ohrozenia verejného poriadku, ohrozenia fyzického a psychického zdravia jednotlivých občanov, negatívneho vplyvu na psychické či fyzické zdravie sta...
2016-01-03
Facebook