Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 Celkovo Názov petícieVytvorené
412 412 Martinský obchvat, nechceme kamióny v centre
PETÍCIA za zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu. My, Martinčania a motoristi prechádzajúci cez mesto Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu. Odmietame najmä: 1. Obojsmernú výluku na obchvate spôsobujúcu presun tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy do stredu mest...
2015-07-06
408 408 Výzva Václavovi Mikovi, riaditeľovi RTVS, na obnovenie relácie "
 Kontaktné adresy:  JUDr. Jana Capeková, Heyrovského 11, 841 03 Bratislava, capekova11@gmail.com  Ing. Ľubomír Bechný, Bezručova 6, 010 01 Žilina, lubobechny@gmail.com       Ing. Václav Mika generálny riaditeľ Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava     Vážený pán generálny riaditeľ RTVS Václav Mika,   sme divákmi RTVS, platíme koncesionárske poplatky a na 2. programe...
2015-01-27
393 394 Petícia za zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Košice
Adresáti petície: Mesto Košice, Primátor a Mestské zastupiteľstvo, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice   Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice   PETÍCIA - ŽIADAME KOMPETENTNÝCH, ABY PRIJALI ÚČINNÉ OPATRENIA PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI CYKLISTOV  V MESTE KO...
2015-04-25
392 546 Aspoň jedno vegánske jedlo v dennom menu
V tom lepšom prípade si z denného menu nevyberiete nič, pretože všetko, čo sa už ako tak podobá na jedlo na rastlinnej báze je buď robené na masle, alebo je na zjemnenie pridaná smotana. A tak vám neostáva nič iné ako si vybrať z jedálneho lístka duplovanú porciu predjedla za cenu mäsitej porcie. V tom horšom si môžete svoje hlavné jedlo poskladať z príloh na jedálnom lístku. Veď to poznáte...Hlav...
2015-12-16
390 390 Petícia PROTI VZNIKU Technologickej linky na sanáciu haldy trosky
Petícia za vyjadrenie zásadného nesúhlasu s uskutočnením zámeru činnosti „ Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“, ktorú má realizovať OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223 Podľa § 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako verejnosť vyslovujeme nesúhlas s uskutočnením zámeru „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“...
2015-01-02
337 375 Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici
  Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici                      (pri historickej budove Ymca)      Na Šancovej ulici pod kinom Ymca plánuje firma FINEP postaviť druhú najvyššiu budovu v meste s 23 nadzemnými podlažiami. Realizácia uvedenej stavby zhorší kvalitu bývania na ulici, ktorá už dnes  nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Plán stavby zároveň predstavuje významný architektoni...
2015-01-27
337 337 Za přezkoumání výběrového řízení AVU na post prof. M. Knížáka
Petice za přezkoumání rozhodnutí komise pro výběrové řízení ve věci obsazení místa vedoucího pedagoga Ateliéru intermediální tvorby I na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) s ohledem na kvality pedagogů a zájmy studentů.   Petici sestavil a za současné studenty Ateliéru intermediální tvorby I jedná petiční výbor ve složení: MgA. Vladan Kolář, zástupce petičního výboru, student 4. ročníku dokto...
2015-01-26
337 337 Für die Untersuchung des Auswahlverfahrens an der Akademie Prag - Prof. Knizak
Petition für eine Untersuchung der Entscheidung der Komission im Auswahlverfahren für die Position des leitenden Pädagogen im Atelier für Intermediale Kunst I, an der Akademie der Bildenden Künste in Prag, unter Berücksichtigung der Qualität der Pädagogen und dem Interesse der Studenten.   Diese Petition wurde von den folgenden Personen erstellt, die auch die derzeitigen Studenten des Ateliers für...
2015-01-26
337 337 Review of selection process at Prague Academy for post of prof. M. Knížák
Petition for an inquiry into decision made by selection committee in case of Intermedia Studio I leading teacher competition enacted in Academy of Fine Arts in Prague (AVU).   The petition has been drawn up by the Committee on Petitions which is to act in place of current students of Studio of Intermedia Work I. The Committee on Petitions comprises of: MgA. Vladan Kolář, the representative of the...
2015-01-26
337 337 Za preskúmanie výberového riadenia AVU na post prof. M. Knížáka
Petícia za preskúmanie rozhodnutia komisie pre výberové riadenie vo veci obsadenia miesta vedúceho pedagóga Ateliéru intermediálnej tvorby I. na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (AVU) vzhľadom na kvality pedagógov a záujmy študentov.   Petíciu zostavil a za súčastných študentov Ateliéru intermediálnej tvorby I. jedná petičný výbor v zložení: MgA. Vladan Kolář, zástupca petičného výboru, študent...
2015-01-26
Facebook