Humanizácia pôrodu

Kontaktujte autora petície

Milí rodičia a priatelia,

2015-06-12 04:33:59


pozývame Vás na III. prezentačné stretnutie novovzniknutého združenia IPASK   d o   K o š í c  20. júna o 16.00hod., Němcovej 3 (Ústav výp.techniky TU KE) 
Prihlásiť sa môžete tu.  Vstupné dobrovolné.

 

 Chceme združovať pôrodné asistentky a rodičov, priatelov, priaznivcov IPASK, podporovať sieť samostatných pôrodných asistentiek (PA) a ostatných sympatizujúcich PA, zviditeľňovať ich komplexnú náplň práce, ako autonómneho a regulovaného povolania. Ďalej sa vzdelávať a podporovať navzájom, edukovať verejnosť, hájiť ľudsko-právne princípy, rozvíjať a chrániť zdravie ženy a dieťaťa, rodiny a komunity. 

Prvé predstavenia sa nášho združenia sa uskutočnili v Poprade 5.5. a v Bratislave 30.mája. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavenú priazeň. Prípravnému tímu IPASK a dobrovoľníkom taktiež vyslovujeme poďakovanie, že prispeli dobrovoľnými darmi, venovali svoj vzácny voľný čas a úsilie, pomoc za účelom prezentácii IPASK.

 Na našich prezentačných stretnutiach bude možnosť na kontaktnom hárku zanechať vaše osobné údaje, za účelom následného  skontaktovania osobne s vami a zaslania podkladových materiálov, slúžiacich k registrácii členstva v našom združení, v prípade vášho záujmu. Tešíme sa na príjemne a užitočne strávené podujatie, ktoré nás čaká tentokrát v Košiciach, ul. Němcovej 3, v Ústave výpočtovej techniky Tech.Univerzity - Vedecká kaviareň - budova BN3. Mapa Ďakujeme vopred za vašu účasť, podporu a spoluprácu.  

Marta Gal

Milé pôrodné asistentky, rodičia a priatelia,

2015-05-07 07:22:48

pozývame Vás na prezentačné stretnutia novovzniknutého združenia IPASK -
Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska - do Bratislavy 30.mája .

Ďalšie prezentácie IPASK sa budú konať aj v iných mestách, a to v:

Žiline 13.júna
Košiciach 20.júna
(Miesto, čas a program pripravovaných prezentácií v ostatných mestách upresníme v dohľadnej dobe).

Na našom predstavení sa, stretnutí s pôrodnými asistentkami a verejnosťou v Bratislave, bude možnosť na kontaktnom hárku zanechať vaše osobné údaje, za účelom následného osobného skontaktovania osobne s vami a zaslania podkladových materiálov, slúžiacich k registrácii členstva v našom združení, v prípade vášho záujmu.

Pripravili sme pre vás aj čisté lístky, na ktoré môžte uviesť svoje očakávania, návrhy, témy, problémy, ktorým by sme sa mali, podľa vás, venovať v budúcej našej práci. Vpísanie poznámok, podnetov, tipov môže byť anonymné.

Budeme vďační za dobrovoľnú finančnú pomoc, ktorá poslúži na pokrytie nákladov spojených s organizovaním prezentácii IPASK, nakoľko sme začínajúce združenie a teda, bez vlastných finančných prostriedkov. Dobrovoľné príspevky budeme vyberať do pokladničky umiestnenej pri vchodových dverách auly SOŠT.

Naše plánované aktivity:
odborno-vzdelávací seminár s témou: "Placenta a pupočníková krv ako dar do života" - november 2015 Žilina
víkendový workshop o intímnom zdraví ženy po 35.roku - marec 2016

Oceníme každé zdieľanie myšlienok IPASK, šírenie našich prvých podujatí ďalej, medzi vašich kolegov, známych, priateľov.
Tešíme sa na spoločné stretnutia, ďakujeme vopred za vašu účasť, priazeň a spoluprácu. S úctou a láskou členky IPASK.

 

www.ipask.info

FB: nová Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska:  https://www.facebook.com/pages/Iniciat%C3%ADva-p%C3%B4rodn%C3%BDch-asistentiek-Slovenska/468542823314849?fref=ts

Humanizácia pôrodu: 

https://www.facebook.com/VelkouCestou

 

 


Marta GalZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook