PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KARANTÉNNEJ STANICE A ÚTULKU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Kontaktujte autora petície

15.09.2019 Reportáž RTVS

2019-09-16 20:04:27

Tatiana Nazadova

14.09.2019 Novoveský útulok čelí podozreniam z nekalých praktík

2019-09-16 20:02:47

Tatiana Nazadova

Potvrdenie podpisu

2019-09-13 16:55:33

Veľmi pekne Vám všetkým ďakujem za podporu petície ktorú ste doteraz preukázali. Chcela by som však upozorniť že po podpise petície, Vám pride email v ktorom musíte kliknúť na odkaz, aby ste svoj podpis potvrdili. Nakoľko sa jedná o dosť vysoké číslo nepotvrdených emailov, nebudú môcť byť tieto podpisy uznané ak nebudú potvrdnené. Email vyzerá takto:

Ahoj!

Ďakujeme Vám za podpísanie petície PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KARANTÉNNEJ STANICE A ÚTULKU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Na POTVRDENIE svojho podpisu otvorte nasledujúcu stránku:
https://www.peticie.com/c/17383457/YXXXXX

 

Prípadne si skontrolujte aj SPAM priečinok. Ďakujem.


Tatiana Nazadova

Upozornenie

2019-09-12 13:11:54

V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve petícia musí obsahovať  meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis jednotlivcov, ktorí petíciu podporili. V zmysle zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR a jeho ustanovení § 2 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2  sa adresou pobytu nerozumie len mesto, ale aj ulica a súpisné číslo. Ak ide o právnickú osobu, je nutné uviesť názov a sídlo a osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. Preto akonáhle Vám povinné údaje budú chýbať (napr. adresa trvalého pobytu) orgán verejnej moci nemusí brať takéhoto podporovateľa do úvahy.


Tatiana Nazadova

01. 08. 2019 Ľudí chytil za srdce pes Joker, ktorého našli celého dokaličeného: Toto je jeho príbeh

2019-09-08 13:44:11

Tatiana Nazadova

08.09.2019 Útulok čelí podozreniam z minulosti, primátor je pripravený konať

2019-09-08 13:41:11

Tatiana NazadovaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.
Facebook