Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Kontaktujte autora petície

Národná rezervácia Šúr si zaslúži hýčkanie a opateru. Územný plán hovorí iné. Národná rezervácia Šúr si zaslúži hýčkanie a opateru. Územný plán hovorí iné, RNDr. Anna Zemanová

2019-02-02 17:39:56

Jaroslav Praženka

Nový čas - Proti výstavbe je už viac ako 5-tisíc ľudí, 2.2.2019

2019-02-02 17:34:09

IMG_0422.jpg


Jaroslav Praženka

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

2019-01-30 12:38:19

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť, ktoré sa uskutoční 30.1.2019 o 18:30 v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Šúrske lúky - stanovisko a pripomienky k zámeru
5. Záver

Robert Kaffan
Predseda komisie

 

MAPA.png


Jaroslav Praženka

Sprievodca Šúrom - Obnova vodného režimu v národnej prírodnej rezervácii Šúr

2019-01-28 08:40:22

Projekt LIFE Nature (LIFE03/NAT/SK/000096) spolufinancovaný Európskou komisiou

Sprievodca Šúrom Obnova vodného režimu v národnej prírodnej rezervácii Šúr

CD Sprievodca Šúrom APOP

 

Sprievodca_Šúrom_APOP.png

 

 

 


Jaroslav Praženka

NPR Šúr a jeho ochranné pásmo

2019-01-28 08:27:13

 

mapa_ochranne_pasmo.png


Jaroslav PraženkaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook